Inscenizacja wiersza "Grzyby" Jana Brzechwy

Dzisiaj czytaliśmy bardzo zabawny wiersz Jana Brzechwy " Grzyby". Postanowiliśmy przygotować szybką inscenizację. Zrobiliśmy stroje, wybraliśmy muzykę i do zabawy...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz